Aan de inhoud en het ontwerp van alle webpagina’s van ZIEcoaching is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan ik, de sitebeheerder, Rosalie Heefer, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website op enigerlei wijze.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van ZIEcoaching bevinden zich links naar externe websites. Ik, Rosalie Heefer, ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website ZIEcoaching

Linken naar pagina’s van ZIEcoaching is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de onderneming niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat ZIEcoaching toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.ziecoaching.nl/ met als officiële beschrijving ZIEcoaching, coaching voor persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en groei.

Auteursrechten/copyright

Op de inhoud van de webpagina’s van ZIEcoaching en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de onderneming. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van Rosalie Heefer en duidelijke bronvermelding.