22 juni 2020blog

Ken ik mij?
Ken ik mij, van voordat de wereld me vertelde wie ik moest zijn,
hoe ik moest zijn, wat ik moest zijn, wanneer ik moest zijn.

Ken ik mij in gezelschap van anderen?
Als anderen spreken, hun mening verkondigen.
Als anderen me vragen, dat vind jij toch ook?
Ken ik mij, wanneer de wereld in brand staat,
wie ben ik dan, wat doe ik dan?

Ken ik mij wanneer er niemand anders meer is?
Ken ik mij in stilte,
In het alleen nog met mezelf zijn.
Ken ik mij?

Ik verlang er naar, mezelf te kennen,
Mezelf te zijn,
Mezelf uit te spreken,
mijn stem te horen,
Te doen en te laten,
Precies hoe ik mij ken.
Ook als dat betekent dat anderen me niet meer herkennen.
Ook als dat betekent dat anderen me niet meer erkennen.

Want als ik een beetje meer mij ben,
Geef ik jou ruimte, een beetje meer jij te zijn,
Dan kunnen we allebei een beetje meer wij zijn.

Hoe zou dat zijn?

Als ik meer mij ben,
En jij meer jij,
Samen meer wij.
Dan ken ik jou,
Dan ken ik mij.

Rosalie Heefer

 Het land Integrity

‘Integriteit is simpelweg de wil om de eigen identiteit niet te onteren.’
Erich Fromm

Het land integrity of integriteit bestaat uit een afwisselend, uitdagend landschap van rechte wegen, kronkelige bochten, donkere paadjes, onverwachte valkuilen en enkele beduchte u-turns. Al deze wendingen leiden uiteindelijk, wanneer de weg volledig is afgelegd, tot één en hetzelfde punt: trouw aan jezelf en daarmee aan de wereld om je heen.

Integriteit gaat over intrinsieke betrouwbaarheid. Integer zijn betekent, dat je te allen tijde trouw bent aan jouw ware zelf en dat je niets doet wat daar, in welke vorm dan ook, enig afbreuk of onrecht aan doet.

Met andere woorden: je zegt wat je doet en je doet wat je zegt!

De mate waarin je integer handelt, wordt aangestuurd door je innerlijke morele kompas. Met dit kompas beweeg je je door het leven heen en verhoudt je jezelf tot iedereen en alles om je heen. Dit kompas vormt zich al vanaf je geboorte en groeit met je mee en verfijnt zich, naarmate je verder groeit en jezelf ontwikkelt. Het zorgt ervoor dat je kan inschatten of dat wat je zegt en doet goed voor je aanvoelt en daarmee in lijn is met jouw innerlijke zelf of juist afwijkt daarvan. Het toont je dus de mate van congruentie in jouw hele zijn en handelen.

In de basis is dit vrij simpel. Toch valt het in de alledaagse praktijk van het leven vaak niet mee om integer en trouw aan jezelf te handelen. Ga maar eens na: hoe vaak zeg jij echt wat je doet en doe je ook echt wat je zegt? Hoe consequent en consistent ben je? En ben je dat ook, op die momenten, wanneer niemand naar je kijkt en je even geen ‘moeten’ voelt? Integer zijn en integer handelen is een continue uitdaging in onze hedendaagse samenleving, waarin sociaal wenselijk gedrag en binnen de lijntjes blijven de algemene norm is. Waar door allerlei mensen, instanties en sociale media aan je getrokken wordt, maatstaven en verwachtingen worden opgelegd en partijen op allerlei fronten vaak andere en soms conflicterende dingen van je willen of zelf eisen. Probeer in een dynamisch veld als dit maar eens jouw eigen authentieke stille punt te vinden en daar te verblijven, zonder je balans en de trouw aan jezelf te verliezen.

Vanuit ethisch oogpunt wordt integriteit gezien als een belangrijke deugd, een positieve eigenschap. Maar let wel, integriteit is géén statisch of vast gegeven en is ook niet objectief meetbaar vast te stellen, al wordt dit wel vaak geprobeerd en gepretendeerd door de maatschappij om je heen. Rondom integriteit zal altijd controverse hangen, want het is een gegeven dat wat voor de ene persoon eerlijk en juist is door een ander weer anders ervaren en beoordeeld kan worden. Het hangt allemaal af van interne en externe onderlinge verschillen en belangen.

Waar het op neerkomt, is dat integriteit een diepgaande persoonlijke eigenschap op Zijnsniveau is, die je een leven lang mag blijven ont-wikkelen en verfijnen. Jouw eigen beleving en beoordeling staat  voorop.  Alleen jij kunt en mag bepalen of je integer en trouw aan jezelf handelt, want alleen jij weet én voelt of dat wat je zegt en doet in overeenstemming is met jouw ware zelf!

‘To truly transform your life, consciously choose whatever you say or do from a place of love.’
Anita Moorjani

Werken met Runen

Om de boodschap van de ity’s uit te dragen hebben Leonie en ik ervoor gekozen om te werken met de runen van de oude Futhark, inclusief een latere Angelsaksische uitbreiding. Runen zijn een oud en zeer krachtig middel om intuïtief de wijsheid en kennis vanuit de oudste tijden, van de wortels van de Yggdrasil, de Oud-Noorse wereldboom, tot ons te laten komen in het hier en nu. Runen vinden hun oorsprong in een sterk vrouwelijke traditie en ze helpen ons om onze innerlijke stem duidelijk weer te geven en te vertalen naar hedendaagse bruikbare inzichten. Voor iedere Ity zullen we telkens blind een rune trekken en op basis daarvan laten we de boodschap intuïtief ontstaan en tot ons spreken.

De boodschap van Integrity

Voor de boodschap van integrity ontvingen we de rune GER. GER staat in haar algemeenheid voor het jaar, voor oogst en vruchtbaarheid. GER wijst op alle veranderingen in het leven en gaat over het opmaken van de balans en het maken van keuzes voor de toekomst. Wanneer we GER verbinden aan integrity, dan is de boodschap die we ontvangen een opdracht aan ons ware zelf. Onderzoek je heden en verleden en de keuzes die je hebt gemaakt op het gebied van trouw aan jezelf. Stop met jezelf te verschuilen achter allerlei zaken waarvan je vindt dat het zo hoort of moet, stop met jezelf te verdelen om het iedereen naar de zin te maken en hou op met alle zelfdestructieve patronen, gedachten en overtuigingen waarbij je jezelf onnodig klein maakt, saboteert en tegenwerkt. Jij verdient zoveel beter en meer dan dat! Als jij eindelijk trouw leert zijn aan jezelf en jezelf leert uitspreken, dan kun je ook trouw zijn naar anderen toe en hen helpen trouw te zijn aan zichzelf. Je leeft dan steeds meer vanuit het licht en de volledige eenheid die je werkelijk bent. Herschrijf je eigen verhaal en laat dat in overeenstemming zijn met wie jij bent, van binnenuit. Ga hiermee aan de slag en je zult je gelukkigste leven moeiteloos kunnen leiden, omdat je jezelf niet langer verdeelt en opbreekt om aan ieders standaard te voldoen.

Verkennende vragen

  • Wat betekent integriteit en integer handelen voor jou?
  • Maak een grove inschatting in percentages, hoe vaak handel je integer en hoe vaak niet?
  • Beschrijf eens drie situaties waarin je niet integer handelde. Hoe voelde dat voor je?
  • Beschrijf eens drie situaties waarin je wel integer handelde. Hoe voelde dat voor je?
  • Wanneer handel jij integer en wanneer juist niet? Wat maakt dat je het soms wel kunt en soms niet? Licht toe.
  • Hoe belangrijk is integriteit als waarde voor jou en waarom?
  • Waar wil jij aan werken op het gebied van integriteit en wat heb je hiervoor (nog) nodig?
  • Formuleer een persoonlijke intentie op het gebied van integriteit voor jezelf. Maak een committent met jezelf!

Intentie:
Ik handel integer en trouw aan mijn innerlijke zelf, ook als de omstandigheden uitdagend voor me zijn.

Affirmatie op Integrity (om het keelchakra te openen):
Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

We wensen je een fijne zonnige zomer, die gisteren met een mooie, zachte midzomeravond is ingeluid. Wil je ons laten weten wat je van onze blog vind, heb je vragen of wil je je intentie met ons delen, dat kan! Laat het ons weten door een berichtje achter te laten. Dat kan hieronder, maar inmiddels ook op ons kersverse nieuwe instagramaccount @kindredkinds dat door sommigen al is ontdekt. Berichtjes, vragen en feedback tijdens onze reis door de ity’s vinden we heel leuk en fijn en nemen we ter harte! Te zijner tijd volgt meer nieuws van onze kant, alles stap voor stap en integer aan bij wat ons past. Tot de volgende ity!

Veel liefs,
Leonie en Rosalie

__________________________________________________________________

Spelen met de kracht van de ity’s is een samenwerkingsverband van Rosalie Heefer en Leonie Verbrugge

Beeld en illustratie:         Leonie Verbrugge
Tekst en woorden:           Rosalie Heefer

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *